Tuần 6 ::: Vào thi
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
VÀ ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” nhằm mục đích tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi).

CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

  • - Cách 1: Truy cập website https://tinhuytthue.vn/, vào banner của Cuộc thi để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • - Cách 2: Truy cập vào trang website của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • - Cách 3: Truy cập trực tiếp vào trang web của Cuộc thi, tại địa chỉ: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/.
  • - Cách 4: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

Lộ trình cuộc thi

Tuần 1

Từ 09:40 24/10/2022

đến 09:00 31/10/2022

Tuần 2

Từ 10:00 31/10/2022

đến 09:00 07/11/2022

Tuần 3

Từ 10:00 07/11/2022

đến 09:00 14/11/2022

Tuần 4

Từ 10:00 14/11/2022

đến 09:00 21/11/2022

Tuần 5

Từ 10:00 21/11/2022

đến 09:00 28/11/2022

Tuần 6

Từ 10:00 28/11/2022

đến 09:00 05/12/2022

BẢNG THỐNG KÊ - TUẦN 6

Đến hết tuần thi thứ 6, có: 17663
người
21410
lượt
ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT
Khối các cơ quan Đảng và Doanh nghiệp tỉnh 1867 2121 Thành phố Huế 1128 1393
Công an tỉnh 332 375 Thị xã Hương Trà 553 583
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 55 60 Thị xã Hương Thủy 480 840
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 64 110 Huyện Quảng Điền 298 462
Đại học Huế 203 218 Huyện Phú Vang 748 840
Bệnh viện Trung ương Huế 94 119 Huyện Phong Điền 48 60
Học viện Âm nhạc Huế 30 36 Huyện Nam Đông 41 47
Khác 10864 13112 Huyện Phú Lộc 604 679
Huyện A Lưới 254 355

BẢNG THỐNG KÊ - TUẦN 6

Đến hết tuần thi thứ 6, có: 17663
người
21410
lượt
ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT
Khối các cơ quan Đảng và Doanh nghiệp tỉnh 1867 2121
Công an tỉnh 332 375
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 55 60
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 64 110
Đại học Huế 203 218
Bệnh viện Trung ương Huế 94 119
Học viện Âm nhạc Huế 30 36
Thành phố Huế 1128 1393
Thị xã Hương Trà 553 583
Thị xã Hương Thủy 480 840
Huyện Quảng Điền 298 462
Huyện Phú Vang 748 840
Huyện Phong Điền 48 60
Huyện Nam Đông 41 47
Huyện Phú Lộc 604 679
Huyện A Lưới 254 355
Khác 10864 13112

Tin tức & Sự kiện