CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
VÀ ĐẦM PHÁ THỪA THIÊN HUẾ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” nhằm mục đích tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi).

CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

  • - Cách 1: Truy cập website https://tinhuytthue.vn/, vào banner của Cuộc thi để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • - Cách 2: Truy cập vào trang website của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • - Cách 3: Truy cập trực tiếp vào trang web của Cuộc thi, tại địa chỉ: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/.
  • - Cách 4: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

Lộ trình cuộc thi

KẾT QUẢ CUỘC THI

BẢNG THỐNG KÊ - TUẦN 1

Đến hết tuần thi thứ 1, có: 0
người
0
lượt
ĐẢNG BỘ SỐ NGƯỜI SỐ LƯỢT
Khối các cơ quan Đảng và Doanh nghiệp tỉnh 0 0
Công an tỉnh 0 0
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 0 0
Đại học Huế 0 0
Bệnh viện Trung ương Huế 0 0
Học viện Âm nhạc Huế 0 0
Thành phố Huế 0 0
Thị xã Hương Trà 0 0
Thị xã Hương Thủy 0 0
Huyện Quảng Điền 0 0
Huyện Phú Vang 0 0
Huyện Phong Điền 0 0
Huyện Nam Đông 0 0
Huyện Phú Lộc 0 0
Huyện A Lưới 0 0
Khác 0 0

Tin tức & Sự kiện